Het Groepsbestuur

De algemene gang van zaken van Scouting Raboes wordt door het groepsbestuur begeleidt. Zij dragen de zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging. Ze bestaat uit iets oudere vrijwilligers met een ruime hoeveelheid aan ervaring over bestuurszaken, zowel binnen Raboes als daarbuiten. Het dagelijks bestuur van Scouting Raboes bestaat uit zes leden; een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en twee groepsbegeleider voor de speltakken. De bestuursleden worden door de groep gekozen op de groepsraad. Hieronder volgt een korte omschrijving van een deel van de taken van ieder bestuurslid.

Leden groepsbestuur

De voorzitter en de vice- voorzitter
De voorzitter heeft allereerst een representatieve functie. De vice-voorzitter kan hem of haar daarin vervangen. Verder leidt de voorzitter de vergaderingen van de groepsraad (vergadering met groepsbestuur en alle leidinggevenden van Scouting Raboes) en van het groepsbestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de vice- voorzitter zijn taak over. Daarnaast onderhouden zij contact met de Stichting (Raboes Blijdestein) en brengen verslag uit naar de groep.

De penningmeester

De penningmeester beheert de financiën van de groep en int om die reden de contributie en de kampgelden. De pennigmeester onderhoudt ook nauw contact met de Stichting, en dan met name met degene die daar verantwoordelijk is voor de financiën, denk bijvoorbeeld aan opknappen van de clubhuizen.

De secretaris

De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen van de groepsraad en groepsbestuur, beantwoord de e-mail en houdt het archief bij.

De groepsbegeleider

Zij zijn de aanspreekpunten voor de speltakken en zijn ook degenen die regelmatig een informeel gesprek met de leiding van de speltakken hebben.

  • Voorzitter: Mikel Adolfs
  • Vice-Voorzitter: Vacant
  • Secretaris: Ivy van Sprang
  • Penningmeester: Maarten Liebrecht
  • Groepsbegeleider: Naomi Schmitz
  • Groepsbegeleider: Anita de Boer
  • Algemeen bestuurslid: Jaap Cremers
  • Algemeen bestuurslid: Joris Meijen