Het groepsbestuur

Algemeen

De algemene gang van zaken van Scouting Raboes wordt door het groepsbestuur begeleidt. Zij dragen de zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging. Ze bestaat uit iets oudere vrijwilligers met een ruime hoeveelheid aan ervaring over bestuurszaken, zowel binnen Raboes als daarbuiten. Het dagelijks bestuur van Scouting Raboes bestaat uit zeven leden; een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris, een algemeen bestuurslid en twee groepsbegeleider voor de speltakken. De bestuursleden worden door de groep gekozen op de groepsraad. Hieronder volgt een korte omschrijving van een deel van de taken van ieder bestuurslid.


Leden groepsbestuur

De voorzitter en de vice- voorzitter
De voorzitter heeft allereerst een representatieve functie. De vice-voorzitter kan hem of haar daarin vervangen. Verder leidt de voorzitter de vergaderingen van de groepsraad (vergadering met groepsbestuur en alle leidinggevenden van Scouting Raboes) en van het groepsbestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de vice- voorzitter zijn taak over. Daarnaast onderhouden zij contact met de Stichting (Raboes Blijdestein) en brengen verslag uit naar de groep.


De penningmeester

De penningmeester beheert de financiën van de groep en int om die reden de contributie en de kampgelden. De penningmeester onderhoudt ook nauw contact met de Stichting, en dan met name met degene die daar verantwoordelijk is voor de financiën, denk bijvoorbeeld aan opknappen van de clubhuizen.


De secretaris

De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen van de groepsraad en groepsbestuur, beantwoord de e-mail en houdt het archief bij.


De groepsbegeleider

Zij zijn de aanspreekpunten voor de speltakken en zijn ook degenen die regelmatig een informeel gesprek met de leiding van de speltakken hebben.


Bestuursleden

  • Voorzitter: Anita de Boer
  • Vice-Voorzitter: Merel Keizer
  • Secretaris: Ivy van Sprang
  • Penningmeester: Maarten Liebrecht
  • Groepsbegeleider: Naomi Schmitz
  • Groepsbegeleider: Joris Meijen
  • Algemeen bestuurslid: Jaap Cremers

Bestuursleden

Hoi, momenteel heeft Scouting Raboes zeven bestuursleden. Hieronder stellen wij onszelf graag even voor. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd e-mailen naar bestuur@scoutingraboes.nl

Anita

Hoi allemaal, ik ben Anita, 28 jaar oud en al sinds de bevers lid van het Raboes. Ik vond mijn tijd als jeugdlid ontzettend leuk en ben daarna leiding gaan geven bij onder andere de welpen en de scouts. Nu zit ik alweer een aantal jaar in het bestuur waar ik eerst de functie van secretaris had en nu als groepsbegeleider.


Merel

Hai, ik ben Merel en 31 jaar. Ik loop vanaf de bevers met veel lol door het bos van Raboes te banjeren. Eerst dus als jeugdlid en daarna als leiding bij de Scouts en Explorers. Bij scouting leer je veel unieke dingen, wat het Raboes ook zo’n mooie plek maakt. Nu kan ik vanuit mijn rol in het groepsbestuur weer op een nieuwe manier hieraan bijdragen. 

Ivy

Ik ben Ivy, 30 jaar en vanaf mijn 5e al lid van Scouting Raboes. Altijd met plezier alle speltakken doorlopen, 12 jaar leiding gegeven bij de Scouts en sinds 2017 de bestuursfunctie Secretaris op mij genomen. In het dagelijks leven werk ik als webshopmanager bij een geboorte en trouwkaarten website.


Joris

Hoi, ik ben Willy (Joris). Door de jaren heen heb ik leiding gegeven bij de Welpen, Scouts en Explorers en ben nu onderdeel van het bestuur. De natuur en saamhorigheid van scouting trekt mij enorm aan waardoor ik inmiddels al meer dan 20 jaar lid ben van het Raboes. In het dagelijks leven ben ik HR-consultant en besteed mijn vrije tijd graag aan sporten en buiten zijn.

Logo Scouting Raboes Laren