Het Stichtingsbestuur

Stichting Raboes Blijdenstein

Het beheer van de grond en clubgebouwen van Scouting Raboes ligt bij de Stichting Raboes-Blijdenstein. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het bos en de clubgebouwen, en dus ook voor de verhuur van de clubgebouwen. De naam van de stichting komt voort uit onze rijke geschiedenis, de grond is namelijk geschonken aan Scouting Raboes door Mejuffrouw Blijdenstein, met als doel altijd als ontwikkelingsplek voor jongeren te fungeren.

Stichting Raboes Blijdenstein is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 41192723

De organisatie van de stichting wordt in de kern gevormd door het stichtingsbestuur.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Albert Mulder – Voorzitter Stichting
  • Bart-Jan Smit – Penningmeester
  • Erik Mulder – Kluscommissie
  • Christien de Groot – Verhuur
  • Wietse Wierks – Jongbaas Raboesstam
  • Anita de Boer – Voorzitter Scouting Raboes

Het stichtingsbestuur heeft de volgende adviseurs:

  • Christien de Groot – Verhuur
  • Léon Vos – Fondsenwerving
  • Sven Bus – Bosonderhoud
  • Frank Keizer – Juridisch adviseur

Documenten Stichting Raboes Blijdenstein:
De stichting en heeft haar eigen beleidsplan gebaseerd op de doelstelling conform de stichtingsstatuten.

Beleidsplan Stichting Raboes Blijdenstein 2023 – 2028 (PDF)

Statuten stichting Raboes Blijdenstein (PDF)