Missie, Visie en Beleidsplan

Beleidsplan Scouting Raboes 2023 – 2027

De uitvoering van het beleidsplan uit 2013 – 2016 en het beleidsplan van 2017 – 2022 heeft ertoe geleid dat er een flinke groei in ledenaantal (zowel jeugdleden als vrijwilligers) is bewerkstelligd.  Het proces en het daaruit volgende resultaat zijn op de bestuursvergaderingen en groepsraden besproken en geëvalueerd. Het beleidsplan 2023 – 2027 bouwt verder op het beleid van 2017 – 2022. Het beleidsplan 2023 – 2027 is ter goedkeuring onder alle leden verspreid en op de groepsraad van 8 oktober 2022 besproken. Het beleidsplan is op zaterdag 11 februari 2023 door het algemeen bestuur aangenomen.

Beleidsplan Scouting Raboes 2023 – 2027 (PDF)

De stichting en heeft haar eigen beleidsplan gebaseerd op de doelstelling conform de stichtingsstatuten.

Beleidsplan Raboes Blijdenstein 2023 – 2028 (PDF)