Sociale veiligheid binnen Scouting Raboes

We vinden het binnen Scouting Raboes belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.


Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Raboes betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.


Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.


Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Raboes getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.


Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.


Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook hebben we een vertrouwenspersoon.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand vertrouwelijk over wil praten.

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenpersoon luistert naar jouw verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De vertrouwenspersoon zal niet zelf inhoudelijk de klacht behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. In overleg met jou, en soms ook met je ouders, zoeken zij naar een bemiddelaar of verwijzing naar een hulpverlener.


Waarom een vertrouwenspersoon?
Ongewenst gedrag komt helaas overal voor. Het bestuur van Scouting Raboes vindt het belangrijk dat je terecht kan voor advies en hulp en heeft daarom een vertrouwenspersoon aangesteld. Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie: het kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. Als je met ongewenst gedrag te maken hebt, op of rond onze vereniging, is het handig te weten waar je terecht kunt voor advies en hulp. Of gewoon voor een luisterend oor.

De vertrouwenscontactpersoon van Scouting Raboes is Ivy van Sprang. Ivy is door het NOC*NSF opgeleid als vertrouwenscontactpersoon. Je kunt met haar contact opnemen door een mail te sturen naar vcp@scoutingraboes.nl.


Scouting Nederland

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl

socialeveiligheid@scouting.nl