StamScouting Raboes Das

18 plus, gemengd

Algemeen

Wil jij ook graag deel uit maken van de gezelligste Stam van ’t Gooi? Wij zijn een actieve en grote groep die, naast leiding geven op zaterdagmiddag, veel activiteiten onderneemt als gezellige vriendengroep. De Raboesstam is de kern van Scouting Raboes; leidinggevenden, oud-leden en vrienden vinden elkaar ‘s avonds na opkomst in ons Stamlokaal ‘Brampton Old Brewery’ om na te borrelen en afwisselende Stamavonden te organiseren.

Leeftijd18 t/m 30 jaar
GeslachtGemengd
WanneerZaterdag na opkomst
UniformDonkerblauwe Stampolo met roze Raboesstam logo + Das (Hunting Stewart) (leiding heeft een zwart vest met Scouting Raboes logo)
Contactstamorgaan@scoutingraboes.nl
Kosten40 euro per jaar

Wil je een keer mee komen kijken? Dat kan altijd! Je kunt een mailtje sturen of gezellig langskomen op zaterdagmiddag rond half 5!

Activiteiten

Kerstcabaret
Een jaarlijkse traditie op de zaterdagavond voor kerst. Een avondje comedy georganiseerd door de eigen leden van de stam. Elk jaar met een thema, maar nooit voorspelbaar.

Iglotour
Iglotour is een meerdaagse hiketocht tussen kerst en oud & nieuw. Elk jaar maken wij een ander deel van Nederland onveilig. Op de laatste dag sluiten we iglotour altijd af met een spectaculaire activiteit.

Koningsdag / Foeballuh
Elk jaar spelen wij traditioneel een voetbalwedstrijd tegen de stam van Scouting Vasanta in thema (zie foto). Na de inspannende wedstrijd spelen wij de derde helft bij café Moeke in Blaricum.

Stamkamp
Stamkamp is het weekend van Pinksteren. Wij kamperen ergens in Nederland en vullen de dag met memorabele activiteiten. ‘s Avonds proeven wij een stukje van het lokale nachtleven mee.

Stamfeest
Bij het stamfeest nodigen wij alle andere scoutinggroepen uit de regio uit voor een feestelijke avond bij ons op het terrein. Altijd met een thema en een hoge stappenteller door alle dance moves.

Stamavonden
Los van de bovenstaande activiteiten worden er ook kleinere activiteiten door het jaar heen georganiseerd. Deze kunnen variëren van wie is de mol, Expeditie Robinson of een Halloween stamavond.

Het orgaan

In de stam zijn verschillende mensen met een functie, hieronder een kort overzicht van de functies en de verantwoordelijkheden die bij die functie horen. Mocht je een vraag hebben, dan kan je naar de verantwoordelijkheden kijken bij elke functie zodat je weet op wie je af kan stappen. Deze functies kunnen door stamgasten en stamleden vervuld worden, het verkiezingsproses is dmv stemmen tijdens de stamveragdering.

Orgaan
Het orgaan is de bestuurlijke ambte van de stam. In aflopende volgorde qua positie bestaat het orgaan uit de volgende vier functies:

Jongbaas (Wietse Wierks)
De jongbaas is eindverantwoordelijk voor alle zaken in de stam, hij is de voorzitter van alle stamvergaderingen en het orgaan. Hij functioneert ook als de grote contactpersoon naar buiten, dit kan zijn naar de gemeente, andere scoutinggroepen, de buurt enz. Hij is ook verantwoordelijk voor het naleven van de statuten in de stam, doe je iets wat niet mag dan zal de jongbaas daar actie op ondernemen. Hij is ook verantwoordelijk voor het ledenwerven en aanmeldingen van nieuwe leden. De jongbaas dient ook te functioneren als een ombudsman, ofwel een onpartijdige klachtenbehandelaar.

Vice-Jongbaas (Sven Bus)
De vice jongbaas functioneert als de vervanger van de jongbaas indien die afwezig is. Verder is de vice verantwoordelijk voor het stamlogboek en de stamagenda. Ook zal de vice stamleden/gasten proberen te motiveren om activiteiten

te organiseren.

Secretaris (Anton Bitsakakis)
De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de vergaderingen en het verspreiden van berichten vanuit het orgaan, hou dus je mailbox in de gaten voor mailtjes van de secretaris. Ook zorgt de secretaris voor een up to date ledenbestand en de verwerking van de notulen.

Penningmeester (Kevin Hooijschuur)
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldstromen binnen de stam, hij zal ook de contributie innen aan het begin van elk stamjaar. Ook zorgt de penningmeester voor een overzicht van de stamgelden tijdens de eerste vergadering van het jaar. Als je geld nodig hebt voor een stam-avond/activiteit moet je de penningmeester benaderen.

Nevenfuncties

Huisbaas (Joep de Kruijk)
De huisbaas is verantwoordelijk voor het schoonmaakrooster en de schoonmaakspullen in de stam, moet je zondag schoonmaken en er ontbreekt wat dan kan je dat doorgeven aan de huisbaas.

Stamadviseur (Daan Moonen)
De stamadviseur is het eerste aanspreekpunt voor het orgaan als er verdeeldheid is of extra expertise nodig is binnen het orgaan. De adviseur is dan een externe partij die kan helpen interne problemen op te lossen.

Tuinman (Terry Lokker)
De tuinman is verantwoordelijk voor de staat van de stamtuin.

Bar (Job van de Berg, Mats Joswig, Myrthe Langendorf, Lana Joswig)
De bar is verantwoordelijk voor de fourage in de stam, oftewell of er genoeg bier, fris en chips is. Zie je dat er niet genoeg is spreek dan een van de barleden aan. Ook zijn zij tijdens grote activiteiten actief als barman/vrouw. Tevens halen zij de pof binnen die je opbouwt via de brievenbus.