Beste deelnemers van de Reünie,
A.s. zaterdag is het dan zover, de grote reünie ten gelegenheid van het 90 jaar bestaan van Scouting Raboes.Wat hebben we er zin in, maar voor het zover is zijn we de komende vrijdag en zaterdag druk bezig alles in orde te maken voor de receptie, rondleidingen, het diner waar 140 mensen aan deelnemen en uiteraard het kampvuur op zaterdag avond. Met andere woorden, het wordt een volle bak en we gaan er een mooi feest van maken. Hopelijk zijn de weergoden ons een beetje goedgezind.
 
Nog even het programma voor zaterdag:
 15:00 uur – 16:30 uur: Aanmelden en ontvangst
  • 15:00 uur: Rondleidingen over het terrein. Een kijkje in de keuken van het huidige Raboes
  • 17:00 uur: Officiële opening en aansluitend receptie. Jong en oud ontmoeten elkaar
  • 18:30 uur: Diner
  • 21:00 uur: Groots kampvuur met entertainment, verhalen van weleer
Praktische mededeling
Parkeren:  
Er is helaas te weinig parkeergelegenheid voor iedereen in de straat, voor de ingang van het Raboes. We vragen u dan ook zoveel mogelijk te parkeren op de grote parkeerplaats bij het Juliana Oord. De parkeerplaats zal worden aangegeven door routebewijzering. Deze parkeerplaats ligt op ongeveer 5 tot 10 minuten loopafstand van het Raboes.
Het adres van Juliana Oord betreft:
Leemzeulder 35, 1251 AM Laren
Mocht u erg slecht ter been zijn. Dan kunt u dit bekend maken bij de mensen die het parkeren begeleiden. Er zijn echter slechts beperkte plaatsen beschikbaar.
Namens het organisatiecomité,
Albert, Christien en Bart-Jan

Beste Raboesers en ouders/verzorgers van onze Raboesers,

Het afgelopen jaar heeft het Raboes regelmatig de krant gehaald! Gelukkig voornamelijk vanwege hele positieve berichten. Helaas zijn wij ook genoemd in artikelen aangaande een rechtszaak. Omdat dit niet geheel juist is en wij hier enkele vragen over hebben gehad willen wij u graag iets meer informatie verschaffen. Voor wie het interessant vindt mag ik namens de stichting Raboes-Blijdenstein -de stichting die ons terrein en de gebouwen voor ons beheert- onderstaande informatie met u delen. Het belangrijkste om te weten is dat onze vereniging volledig los staat van deze zaak.

De eigenaren van het verhuurde woonhuis aan Raboes 16 hebben een handhavingsverzoek bij de gemeente Laren gedaan. Dit naar aanleiding van klachten van de huurster van Raboes 16. De klachten hebben betrekking op vermeende geluidsoverlast, veroorzaakt door de huurders van onze scouting gebouwen. Het handhavingsverzoek spitst zich toe op de vraag of de verhuur activiteiten gezien mogen worden als toegestane activiteit, in het kader van het overgangsrecht (een activiteit die voortgezet mag worden vanuit het oude bestemmingsplan, zonder dat deze activiteit benoemd wordt in het nieuwe bestemmingsplan). In ons geval gaat het over het mogen continueren van verhuuractiviteiten zoals deze reeds voor december 1986 bestonden.

Onze buren bestrijden dat er vóór 1986 werd verhuurd door de stichting Raboes-Blijdenstein. Er is echter door meerdere bestuurders verklaard dat er sinds eind jaren zestig, begin jaren zeventig 60 tot 80 nachten per jaar wordt verhuurd, met name aan andere scouting groepen en scholen. Deze verhuur heeft steeds plaatsgevonden om in het onderhoud van de gebouwen en het bos te voorzien.

De zaak is door de buren aangespannen tegen de gemeente Laren. De stichting Raboes-Blijdenstein heeft zich bij de gemeente gevoegd als belanghebbende en is als zodanig betrokken bij deze zaak. De vereniging Scouting Raboes staat hier geheel los van. Er zijn vanuit de buren geen klachten over de scoutingactiviteiten. Natuurlijk hopen wij wel dat de verhuur zoals deze al jaren plaatsvindt, voortgezet mag worden. Ons bos en de gebouwen worden immers met de opbrengsten hiervan onderhouden.

Het is goed mogelijk dat u de komende week wederom een artikel kunt vinden in de lokale media, aangezien wij op de ochtend van donderdag 11 april als vereniging ook aanwezig waren als toehoorder bij de rechtszaak.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mogelijke vragen die bij u spelen te hebben weggenomen.

Met vriendelijke groet namens het groepsbestuur,

 

Léon Vos

Groepsvoorzitter Scouting Raboes

Beste Raboesers & ouders van onze Raboesers,

We bestaan dit jaar 90 jaar! Dat hebben we afgelopen seizoen al uitbundig gevierd met onze jeugdleden met een spectaculaire openingsopkomst, een gaaf groepsweekend en de speciale jubileumdasring. Aankomende zaterdag gaan we dit feestjaar vieren samen met onze vrijwilligers en oud-leden tijdens een groots opgezette reünie. Deze is dus niet voor onze jeugdleden, maar jullie kunnen er zeker iets van merken, vandaar dat ik jullie graag attendeer op de volgende punten:

–      Vreemde Vogels:Vanaf 15:00 zullen er oud-leden komen kijken op het Raboes! Zij mogen rondlopen tijdens de opkomsten om herinneringen van weleer op te halen en om te kijken hoe gaaf onze vereniging vandaag de dag is. Er zullen dus voor jullie een aantal onbekenden op het Raboes zijn, maar ze zijn allemaal op uitnodiging en zij worden allemaal opgevangen bij binnenkomst.

–      Parkeren:In de middag zullen ook een aantal parkeerplaatsen geblokkeerd worden voor de oud-leden die slecht ter been zijn. Wij verzoeken u dan ook gebruik te maken van de parkeerplaatsen bij Juliana-Oord en het laatste stukje te lopen als de parkeerplaatsen bij het Raboes vol zijn. Dubbel parkeren of parkeren in een bocht kan gevaarlijke situaties veroorzakenen dat willen we voorkomen.

–      Warme kleding: Voor de reünie wordt een heus museum ingericht in het jongensgebouw. Het meisjesgebouw zal gebruikt worden om het diner klaar te zetten wat in de avond gaat plaatsvinden. We hebben dus beperkte binnenruimte en de opkomsten zullen dus voornamelijk buiten plaats vinden. Nu is dat meestal zo, maar zou u hier rekening mee willen houden mocht het weer tegenzitten.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over activiteiten aankomende zaterdag. Mocht u vragen hebben dan kunnen jullie mij altijd aanschieten zaterdag of mailen naar bestuur@scoutingraboes.nl!

 

Met vriendelijke groet en alvast dank namens het Organisatiecomité van de reünie.

 

Léon Vos

Groepsvoorzitter Scouting Raboes